Vasárnapi Ujság Blog

A Vasárnapi Ujság hetenkint egyszer nagy negyedrétben 1 ½ ivben jelenik meg. Előfizetési díj Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai uton külön a Vasárnapi Ujságra félévre 3 ft., a Politikai Ujdonságokkal együtt 5 ft. ujpénzben.

Üdvözlő czikk

Kedves Látogató!

Az alábbi blogot a Magyar Természettudományi Múzeum Könyvtára működteti.

A blogon keresztül szeretnénk megmutatni a nagyközönségnek, hogy mi történt a mai napon csak több mint száz évvel ezelőtt a dualizmus korabeli Magyarország e lebilincselő világában. Valamint egyéb érdekes ismeretanyaggal szolgálni az akkor világ mindennapjairól. 

Kellemes olvasást kívánunk! 

röviden...

A Vasárnapi Ujság 1854-től 1922-ig megjelenő képes, ismeretterjesztő hetilap. Olyan - igen sikeres - néplap, amelynek célja a nemzeti szellem ápolása, a nyelvművelés és a közhasznú (köztük a természettudományos) ismeretek közreadása volt.

Utolsó kommentek

  • takacsveca93: Szimpatikus a blog, szeretem olvasni :) Érdekes, hogy mik történtek a történelmi Magyarországon. B... (2017.12.27. 18:52) 1886. BUDAPEST, FEBRUÁR 21.
  • takacsveca93: Egy király újság, folyamatosan, heti frissítéssel kerülnek fel a heti szórólapok! www.ujsagomat.hu (2017.11.08. 09:56) újkor.hu - Új történelmi portál
  • vasarnapiujsag: Munkácsy 1900. május 1-én hunyt el Endenichben. (2013.02.14. 14:11) Február 14. - 1897
  • noatis: milyen kár, hogy ma már csak fellegvárakat építünk... Csodálatos az épület, és mindazok, akik végh... (2011.03.03. 11:30) márczius 2-án 1862.
  • Utolsó 20

2011.06.16. 11:00 vasarnapiujsag

Junius 16-án 1861.

 Teleki-gyászünnepélyek 

 

Alsó-Szuha (Gömör), május 31. A mult úrnapján, azaz máj. 26-án a mi egyházunk is lefizette a nagy hazafi, gróf Teleki László irányában a hazafiui őszinte tisztelet s hála adóját. — Reggel 6 órakor már meghuzattak egyházunk harangjai, s 10 órakor sietett minden tagja ez egyháznak templomba, melyben a szószék gyászos nagy kendővel volt bevonva, az uri szent asztal hasonlóan, s ezen fel volt állitva a dicsőült gróf arczképe, — s éneklés után szónokoltam, Jeremiás siralmai 5-ik rész, 15., 16. vers : „megszünt a mi szivünknek öröme, siralomra fordult a mi örömünk; elesett a mi fejünknek koronája," vezérigék nyomán.                                                                                            

Különös hazafiui méltánylatra méltó, hogy e gyászünnepélyt egy földmivelő közbirtokos, az egyháztanácsnak egyik érdemes tagja, nemzetes idősb Dapsy Dániel inditványozta. ... Meg kell említenem önnek azt is, hogy ezen idősb Dapsy Dánielnek köszönhetem nagy részben azt is, hogy az Akadémia házára 43 ftot o. ért. küldhettem; mert hiába kezdtem én meg az aláirási ivet 5 ujfttal, ha ő nem buzgólkodik, s ha ő maga, 5 ftot ajánlván szintén e czélra, meg nem győzi ezáltal a népet a felül, hogy az Akadémia háza ügye nemes és szent ügy, s hogy arra adakozni, hazafiui kötelesség. A szűrös és gubás emberek közt is találkoznak ily lelkesek! — M. J. 

Kun-Szent-Márton, junius 6-án. Meghallván gr. Teleki László halálának hirét, a helybeli dalárda azonnal felvéve a gyászt és küldöttség által felkérte a helybeli nt. plébános urat a gyászistentisztelet megtartására, mely következőleg tartatott meg. Május 21-én esti 8 órakor a templom körül helyből és vidékről összegyűlt nagyszámu minden rangu és vallásu néptömeg harangok zugása mellett, fekete zászló elővitelével csendesen megindult a temető felé; oda érve, énekelte a dalárda a „Szózat"-nak három első versszakát, azután nt. Gy  J. káplán ur tartott jeles gyászbeszédet; végre elénekeltetett a „Hymnus"-nak első verse helyben, a többi versnek éneklése mellett haladt a menet fáklyák fényénél vissza a városba, egész a városházáig, itt az elhunyt poraira áldást mondva, eloszlottunk. — P. A. 

Miskolcz, jún. 5. Mult hó 22-kén határozta el a megyebizottmányi közgyülés, a haza nagy halottja : gr. Teleki Lászlóért, folyó hó 4-kén gyászünnepelyt ülni, helyiségül a csinos ref. újtemplom neveztetvén meg. Az ünnepély, melynek lefolyása alatt a boltok zárva s az egész város csendes vala, 8 1/2 órakor kezdődött. A helybeli ref. gymnásium, vezetőjének valóban becsületére valo, jeles énekkara gyönyörü gyászéneke után tdő Misley Károly, lelkész ur rövid, érzékeny, megható imája, mint márványlépcsőzet a nagyszerü palotához, vezetett, azon fényes emlékbeszédhez, melyet: Orbán József, gymn. tanár ur tartott. Beszéd végeztével gyászdal s utána a Szózat az egész nép által, fönállva, énekeltetett. — Sz. L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolozsvár, junius 4. Nagy halottunk gr. Teleki Lászlóért folyó hó 2-án nagy gyászünnepély tartatott a ref. egyházban. Már reggel 8 órakor nagy néptömeg hullámzott a templom utczájában. Kevés idő alatt a tágas templom annyira zsufolásig megtelt, hogy igen sokan — különösen nők — kénytelenek voltak a kiállhatatlan hőség miatt kimenni. — 10 órakor megkezdődött az ünnepély. T. Vadas József esperes ur imája után t. Nagy Péter lelkész s tanár ur tartott igen szép, lélekemelő emlékbeszédet a nagy halott fölött.     A többek közt beszédét igy végzé : „Értsünk egyet, fogjunk testvéri, baráti kezet, mert csak igy, közösen működve érhetjük el a czélt, a szabadságot, melyre törekedni minden embernek, minden népnek nemcsak szabad, de kötelessége. Ennek elérhetésére, szabadság! egyenlőség! testvériség! jelszavunkat fordítsuk meg igy: testvériség, egyenlőség s aztán igy — szabadság!" — Gy. J...s 

A pesti izraelita magyarító-egylet f. hó 13-án az egylet helyiségeiben gr. Teleki László emlékére gyászünnepélyt rendezett. 

Bukurestben is tartottak az ottani magyarok m. hó 30-án gyász-istenitiszteletet gr. Teleki emlékére, mely a Szózat éneklésével fejeztetett be. Mint onnan irják, a hallgatóság közt feltünően sok huszártiszt volt jelen.

...

— Az „Augsburger Allgemeinen Zeitung"-ban egy bécsi levél jelent meg, mely gr. Teleki László halálának indokául azt mondja, hogy köztiszteletü dicsőült nagy hazánkfia szabadonbocsáttatása után III. Napoleon császárral levelezvén ezáltal szabadon bocsáttatásakor adott becsületszavát szegte volna meg. E levél ellenében gr. Teleki Gyula, gr. Zichy J., Lukács Móricz, b. Podmaniczky Frigyes, Tisza Kálmán, Almásy Pál és Komáromy György, kik az elhunytnak részint rokonai, részint barátai, a lapokban egy nyilatkozatot tesznek közzé, melyben a gr. Teleki László ellen felhozott vádat, becsülete megóvása végett, hazugságnak és rágalomnak nyilvánítani kötelességöknek ismerik, s az illető névtelen levelezőt felszólítják, hogy állitásait bizonyítsa be, s magát és azokat, kiknek tanúságára támaszkodik, nevezze meg. — E nyilatkozat az „A. Allg. Ztg"-nak megküldetett s mind azon szerkesztőségek, melyek a mondott levelet átvették, mind az összes hazai lapok fölkéretnek e nyilatkozat közlésére. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Június 16.

1859. 

Angliában elhunyt a bengáli Chunar-Ghurban, 1795-ben született Charles Sturt ausztráliai felfedező, brit katonatiszt. 1828–’30-ban és 1844-ben három expedíciót vezetett a déli kontinens délkeleti és középső tájaira. Bár az általa keresett, nem létező „belső tengert” nem találta meg, felfedezett több fontos folyót, így Ausztrália leghosszabb folyamát, a Murray Rivert.      


1913.

A budapesti Városligetben megnyílt a Széchenyi gyógyfürdő négy év alatt elkészült neobarokk épülete. A medencéket ekkor Zsigmondy Vilmos 970 méter mély, 74,5 Celsius fokos vizet adó artézi kútja táplálta. A gyógyvíz elsősorban mozgásszervi betegségek kezelésére alkalmas, az ivókúrák gyomor- és légúti betegségek gyógyítására szolgálnak. 

 

 

 

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://vasarnapiujsag.blog.hu/api/trackback/id/tr642982657

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.